Zateplenie bytových domov

Zateplenie bytových domov

Zatepľovanie je v móde. Aj takto možno s trochou nadhľadu zhodnotiť situáciu na Slovensku, ktorá sa týka nielen novostavieb, ale najmä starších bytových domov. Zateplenie prináša so sebou veľa výhod – okrem zníženia spotreby energie na vykurovanie, predĺženia životnosti budovy a zlepšenia jej vzhľadu – má pozitívny vplyv aj na ekológiu. Iniciatívu v tomto smere vyvinula aj Európska únia, ktorá poskytuje nenávratné granty na zlepšenie tepelnotechnických vlastností bytových domov. Slovensko ako členský štát EU pristúpilo takisto k smernici na zníženie emisií CO2 a sklenníkových plynov a upravuje tieto podmienky zákonom č. 555/2005 Z.z. Avšak problematika zateplľovania je obvykle zložitejšia, jestvuje niekoľko limitujúcich faktorov kedy je vhodné zatepliť a či vôbec má ekonomický zmysel iba zatepliť.
Návratnosť investícií vložených do zateplenia závisí v nemalej miere od toho, ako sa k nemu pristupuje – či sa zateplenie rieši komplexne, alebo čiastkovo. Zvyčajne sa pohybuje v rozpätí od 10 do 12 rokov. Čiastkové riešenie, ako je napríklad len zateplenie strechy alebo len chladnejšej severnej strany bytového domu, sú zlým ekonomickým riešením. Takéto excesy vyplývajú väčšinou zo snahy ušetriť, prípadne z neochoty či skôr strachu niektorých majiteľov bytov podieľať sa na riziku založenia nehnuteľnosti a splácania úveru. Najúčinnejšie je komplexné zateplenie budovy, pri ktorom sa riešia nielen obvodové steny, ale aj strecha a okná. Ide síce o nákladnejšie riešenie, ale v praxi sú časté prípady (neplatí to vo všeobecnosti pre všetky bytové domy), keď obyvatelia domu ušetrili na znížených nákladoch na dodávku tepla už v prvom vykurovacom období po zateplení (viac hovoria čísla – pozri porovnanie nákladov na vykurovanie pred a po zateplení panelového bytového domu). Takto usporené peniaze za teplo dokážu pokryť úverové splátky vrátane úrokov. Každá rekonštrukcia, oprava, či iný zásah do objektu má svoje rôzne optimálne riešenia. Naviac stavebný trh je rozmanitý aj čo do finančných možností. Už existuje skupina zákazníkov, ktorí majú záujem o špičkové technológie na svetovej úrovni. Ďalej existuje a rastie veľká skupina objednávateľov, ktorí si radšej zvolia veľmi dobrú kvalitu za primeranú cenu, pri primeranej vysokej záruke a životnosti. Ale existuje aj skupina objednávateľov, ktorí vyhľadávajú lacnejšie riešenia napriek ich nižším úžitkovým vlastnostiam, zárukám a životnostiam. Odpoveďou pre všetkých je táto ponuka našej firmy. Ponúkame širokú paletu technológií v rozsahu od lacných, cez optimálne až po špičkové riešenia.
 
  • Zatepľovanie budov
  • Rekonštrukcie striech so zateplením, vyspadovanim, realizácia nových hydroizolácii
  • GO lodžií, oprava systémových porúch
  • Analýza a návrh opatrení pri revitalizácii bytových domov
  • Komplexná revitalizácia bytových domov

Zásluhou značkových výrobkov je zaručená kvalita prevedených prác, rovnako aj kvalita zateplenia, výmeny okien a spoľahlivosť hydroizolácie.

Zatepľovacie systémy - BAUMIT, BASF, KNAUF, WEBER-TERRANOVA, JUB KASTACO, STOMIX, DEK Therm, a iné podľa priania zákazníka FASÁDNY POLYSTYRÉN, MINERÁLNA VLNA, Hydroizolácie – BITUM,VEDAG, ICOPAL, FATRAFOL, SIKA, Plastové okná – VEKA, ALUPLAST, KBE, REHAU, DECEUNINCK. Vstupné dvere hliníkové - belgický profil ALIPLAST, výbava telefóny, audiovrátniky, zvončeky, prístupové systémy DEK, RYS, elektromagnetické kľúče dotykové bezkontaktné, integrované poštové schránky vo dverách. Zabezpečujeme prípravu a vedenie stavby, kompletnú inžiniersku činnosť - stavebné konanie, vydanie stavebného povolenia, územného rozhodnutia, kolaudačné konanie. Vykonávame stavebný technický a autorský dozor pozemných stavieb.

V prípade záujmu o realizáciu rekonštrukcie a obnovu, prevedieme obhliadku Vášho objektu, doporučíme najvhodnejšiu technológiu s ohľadom na Vaše ekonomické požiadavky.

V prípade potreby ďalších informácií, obráťte sa láskavo na nás telefonicky, e-mailom, alebo písomne.

 

Fasády
 
Vlastnosti jednotlivých druhov fasádnych povrchových úprav sú determinované v prvom rade ich zložením. Skladajú sa rôznych zložiek, ktoré plnia v materiáli rôzne funkcie:
Spojivá - majú rozhodujúci vplyv na celkové vlastnosti exteriérovej omietky alebo náteru
- určujú vhodnosť použitia povrchovej úpravy na konkrétny podklad za konrétnych okrajových podmienok (druh podkladu z hľadiska materiálového zloženia, jeho vlhkosť a pod.), 
- zabezpečujú pevné a trvalé spojenie ostatných zložiek materiálu a ovplyvňujú prídržnosť povrchovej úpravy k podkladu.
Ostatné zložky - pigmenty, plnivá, rôzne aditíva a rozpúšťadlá  -
rozhodne nie sú nepodstatné, ale na výsledné vlastnosti nemajú až taký vplyv ako spojivo a dokonca nie vždy musia byť v materiáli všetky prítomné. Niektoré lazúrovacie nátery napr. neobsahujú ani plnivá ani pigmenty – môžu byť transparentné a ich slabý farebný nádych je daný práve použitým spojivom. Klasickým príkladom náterovej hmoty bez plnív a pigmentov je aj obyčajný biely vápenný náter
Výber povrchovej úpravy
Prvým kritériompri výbere vhodnej povrchovej úpravy je zvyčajne Vaša predstava o budúcej fasáde (členenie, štruktúra a farebnosť povrchovej úpravy).
V zásade máme na výber medzi 
    hladkou fasádou s povrchovou úpravou fasádnym náterom, 
    fasádou so štruktúrou - hladená, škrabaná, ryhovaná
Druhým kritériom je výber povrchovej úpravy, ktorá svojimi vlastnosťami a zložením bude vhodne spolupôsobiť s podkladom a zároveň bude schopná odolávať všetkým jestvujúcim vonkajším vplyvom (slnko, dážď, výfukové plyny, prach, kyslé dažde, machy, riasy atď.). Tieto vlastnosti povrchovej úpravy ovplyvňuje najmä použité spojivo. Podľa spojiva rozdeľujeme povrchové úpravy na
    akrylátové - vodoodpudivé materiály na báze akrylátovej disperzie, určené na konečnú povrchovú úpravu novostavieb.
+ veľmi dobrá prídržnosť
    silikátové - minerálne výrobky na báze vodného skla, vysoko paropriepustné, určené na konečnú povrchovú úpravu tak novostavieb ako aj starých a historických budov
+ vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie
+ vysoko paropriepustné, vhodné aj ako povrchová úprava sanačných systémov, kontaktných zatepľovacích systémov
    silikónové - vodoodpudivé, paropriepustné materiály na báze silikónových živíc, určené na konečnú povrchovú úpravu tak novostavieb ako aj historických a starých objektov.
+ nízka náchylnosť na zašpinenie
+ vysoká krycia schopnosť a dobrá prídržnosť
    minerálne - materiály s hydraulickým spojivom určené na konečnú
povrchovú úpravu minerálnych jadrových omietok v exteriéri i v interiéri
minerálne, vysoko paropriepustné materiály,
+ vhodná aj ako povrchová úprava kontaktných zatepľovacích systémov
tepelnoizolačné ›› viď sekcia Izolácie a zateplenie
Fasádna omietka
Klasicky sa na úpravu fasád používa vápennocementová omietka minimálnej hrúbky 20 mm, povrchovo upravená tenkou vrstvou ušľachtilej omietky. Toto zloženie je vhodné pre murivo z pálených tehál. Pri štiepkocementovom murive je potrebné vonkajšiu omietku vystužiť sklotextilnou mriežkou, pri pórobetóne stačí vápennocementovú umietku naniesť v hrúbke cca 10 mm.
Ak je murivo zo zmiešaného materiálu, alebo má otvorené nerovnosti, či škáry, je nevyhnutné to zohľadniť. Ak pri škárach vychádza hrúbka omietky nad 25mm, odporúča sa ju nanášať v dvoch vrstvách. Doba zrenia (karbonizácie omietok) je približne 10 dní na 10 mm hrúbky omietky.
Farebná úprava fasády
Farebnä úprava fasády sa realizuje pomocou ušľachtilých farebných tenkovrstvových omietkok, alebo povrchovou farbou. Farebná omietka predstavuje lepšiu alternatívu, aj keď je finančne a technicky náročnejšia. Zmes je prefarbená v celom svojom objeme, je možné vytvoriť zrnitý, škrabaný, alebo ryhovaný povrh. Takéto omietky si zachovávajú vysokú kvalitu aj po rokoch, vyrábajú sa na báze silikátových, alebo akrylátových živíc, vodného skla, alebo minerálnych zložiek.
Farbenie fasády je lacnejšia, ale menej trvanlivá varianta. Farba sa nanáša na vyzreté omietky, betónové konštrukcie alebo staré nátery, na vyblednuté farebné omietky so zodpovedajúcimi parametrami – vyhovujúci technický stav podkladu (čistota, súdržnosť, nasiakavosť, výkvety solí...) a vyhovujúce chemické zloženie. Inak hrozí, že farba sa bude odlupovať. Farby kopírujú štruktúru podkladu a často sa používajú pri rekonštrukciách historických fasád.
Vplyv materiálu na vlastnosti omietky
Paropriepustnosť
S požiadavkou na paropriepustnosť omietky sa stretávame najmä u starých objektov, alebo u novostavieb s nedostatočne vyzretými omietkami a materiálmi (pórobetón a pod.).
+ Tu je potrebné vybrať povrchovú úprava s čo najnižším difúznym odporom – vhodné sú najmä minerálne, silikátové alebo silikónové materiály.
- Akrylátové disperzné povrchové úpravy sú vzhľadom na vyšší difúzny odpor pre aplikáciu na týchto objektoch nevhodné.
Farebnosť
+ v prípade požiadavky na sýte farebné odtiene odporúča sa siahnúť po
akrylátových materiáloch, ktoré umožňujú použiť výraznejšiu pigmentáciu.
- Silikónové a najmä silikátové hmoty nie je možné pigmentovať v príliš výrazných farebných odtieňoch, farebnosťou sa teda približujú skôr k prírodným odtieňom.
Vyspravované fasády, staré nátery
Podklad sa v tomto prípade vyznačuje nerovnomernou nasiakavosťou a vlhkosťou.
+ Na takéto povrchy je ideálne použiť materiály na silikónovej báze,
- Neodporúča sa aplikovať silikátové materiály - pri ich použití môže viesť k vzniku fľakov a rozdielnosti vo farebnosti.  Podobne silikátové omietky a farby nie je vhodné aplikovať na staré silikónové a disperzné nátery, teda na hydrofobizované podklady.
Náročné vonkajšie prostredie
Vysoké znečistenie životného prostredia 
+ vhodné sú materiály s nízkou špinivosťou. Tejto požiadavke opäť najlepšie vyhovujú silikónové, silikátové a minerálne materiály.
- Disperzné látky statickým elektrickým nábojom naopak priťahujú poletujúce zrnká prachu a sú teda náchylnejšie na znečistenie.
Exponované lokality so silnými hnanými dažďami - potrebné je voliť materiál s nízkou nasiakavosťou,
+ silikónové alebo disperzné materiály. Pokiaľ ide o životnosť jednotlivých druhov povrchovej úpravy, samozrejme nátery nemôžu konkurovať omietkam, či už tenkovrstvovým alebo minerálnym ušľachtilým.
Z pohľadu materiálovej bázy sa najdlhšou životnosťou vyznačujú minerálne, silikátov
Výber značky, dodávateľa
O spoľahlivom fungovaní povrchovej úpravy okrem výberu vhodného materiálu rozhoduje aj jeho výrobca. Podobne ako pri iných investíciach s očakávanou dlhodobou životnosťou je preto rozumné prikloniť sa k materiálom od renomovaných a časom už overených výrobcov ponúkajúcich okrem kvalitných materiálov aj komplexný servis a poradenstvo.
Samozrejmosťou v rámci servisu by mali pritom byť:
-         osobná návšteva technického poradcu priamo na stavbe, kvalifikované poradenstvo, poskytnutie vzorkovníkov farebných odtieňov omietok a farieb
-         poskytnutie katalógu referenčných stavieb
 
-         počítačom spracovaná vizualizácia objektu s vybranými farebnými odtieňmi predvedenie vybraných farebných odtieňov priamo na fasáde, resp. na skúšobných doskách
-         možnosť namiešania odtieňov aj mimo rámec vlastného vzorkovníka pružnosť a operatívnosť v dodávkach objednaných materiálov
 
Veľký vplyv na kvalitu výsledného diela má samozrejme aj výber realizačnej firmy.

 

 

 

 

 


« späť

Licencie

Výpis z obchodného registra nájdete v prílohe tu...

Licencie na zatepľovanie nájdete v prílohe BAUMIT, BASF

 
 
© 2015 Energovital, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Na tomto webe nájdete všetko o stále populárnych a veľmi obľúbených casino hrách - výherných automatoch