Zateplenie bytových domov

Revitalizácia bytových domov

Schátraný bytový fond zápasí predovšetkým s únikom tepla. V panelovom dome uniká takmer 50 % tepla cez okná, 35 % cez obvodové steny a zvyšok sa prešmykne cez strechu, nosnú konštrukciu a podlahu. Rastúce ceny energií, ako aj neustále zvyšovanie emisií CO2 v zemskej atmosfére, nás nútia čo najviac obmedziť tepelné straty budov (a to platí aj pri novostavbách), čiže vytvoriť ochrannú vrstvu s minimálnym množstvom tepelných mostov. Komplexným zateplením budovy – strešného a obvodového plášťa, výmenou okien a vyregulovaním tepelnej sústavy – možno zvýšiť energetickú účinnosť budovy (alebo inými slovami – znížiť spotrebu energie na vykurovanie) o 40 až 60 %. Okrem finančných a energetických úspor prináša takéto riešenie so sebou ďalšie výhody technického charakteru. Zateplením sa odstráni napríklad jedna z najčastejších príčin vzniku a bujnenia plesní – kondenzácia vodných pár na vnútornom povrchu obvodových konštrukcií, zlepší sa tepelná pohoda v bytoch a spolu s tým sa zvýši aj kvalita bývania (vyrovnaná povrchová teplota stien aj okien). A nemožno nespomenúť ďalšie pozitívum – nový „kabát“ vylepší vzhľad domu, čo ocenia predovšetkým obyvatelia veľkých sídlisk, ktorí vítajú zmeny umocňujúce príjemný dojem z bývania a odstraňujúce pocit frustrácie zo sivej panelovej džungle. V neposlednej miere aj investícia do obnovy a zatplenia bytového domu prináša sekundárny efekt v cenovom ohodnotení a v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., ktorý stanovuje povinnosť vydávať certifikáty o energetickej hospodárnosti budov (energetická certifikácia), aj označenie v akej energetickej triede sa bytový dom nachádza.

Realizácii zatepľovacích prác predchádza veľa dôležitých krokov – od schválenia zateplenia bytového domu nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov, cez odsúhlasenie úveru dvojtretinovou väčšinou vlastníkov bytov, až po vypracovanie projektu a vybavenie úveru a dotácií. S týmto všetkým pomôže skúsený dodávateľ prípadne správca, ktorý vďaka väčšiemu prehľadu môže odporučiť najefektívnejší spôsob obnovy bytového domu. Postupnosť jednotlivých krokov je veľmi dôležitá, nakoľko najefektívnejší spôsob dosiahnuť úsporu energií je v komplexnom riešení obnovy domu.

  • návrh zateplenia si nechajte vypracovať a schváliť u profesne zdatnej firmy, ktorá Vám poskytne služby na odbornej úrovni, navrhne technické riešenia a zabezpečí dodávku a realizáciu prác na požadovanej kvalitatívnej úrovni
  • na práce si najímajte profesionálne firmy, ktoré disponujú licenciou na zatepľovanie, ktoré vydáva Technický stavebný a skúšobný ústav Bratislava, zaručíte si tým vyššiu kvalitu zatepľovacích prác
  • steny izolujte z vonkajšej strany, nie z vnútornej, pretože pri zatepľovaní z vnútra môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti medzi murivom a tepelnou izoláciou a tým k vytváraniu plesní
  • zaizolujte všetky konštrukcie, ktorými dochádza k tepelným stratám vrátane strechy, pretože cez nezateplenú strechu uniká 10-20% tepla
  • vymeňte staré drevené netesné okná za nové s izolačnými sklami, zabránite tak najväčším únikom tepla, vymeňte staré okná za nové nielen v bytoch ale aj na chodbách
  • zaizolujte strop nad suterénom, pretože spodné byty sú ochladzované z pivničných a chodbových priestorov, ktoré nie sú vykurované
  • vymeňte vchodové dvere, ktoré sa väčšinou nezatvárajú, netesnia a tým zvyšujú tepelné straty objektu
  • používajte certifikované materiály na zateplľovanie a obnovu, zaručí sa tým kompatibilita jednotlivých vrstiev a tým piamo úmerne garantovaná životnosť 20-25 rokov


program revitalizácie BASF


« späť

Licencie

Výpis z obchodného registra nájdete v prílohe tu...

Licencie na zatepľovanie nájdete v prílohe BAUMIT, BASF

 
 
© 2015 Energovital, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Na tomto webe nájdete všetko o stále populárnych a veľmi obľúbených casino hrách - výherných automatoch