Zateplenie bytových domov

Profil spoločnosti

Firma ENERGOVITAL v rámci svojich činností ponúka zákazníkom STAVBU RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMOV, REKONŠTRUKCIE A OBNOVU PANELOVÝCH DOMOV, ZATEPĽOVANIE FASÁD, GENERÁLNE OPRAVY LODŽIÍ A BALKÓNOV, SANÁCIE SYSTÉMOVÝCH CHÝB PANELOVÝCH DOMOV , HYDROIZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH A ICH REKONŠTRUKCIE SO ZATEPLENÍM. Zabezpečujeme opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v zmysle smerníc EÚ a zákona č. 555/2005 Z.z., finančné poradenstvo, vybavovanie dotáciíí (EBRD, ŠFRB), - inžiniering, poradenstvo a komplexné služby.varkolyova.sk

Pri vykonávaní týchto prác používame najmodernejšie technológie a materiály. V rámci bezplatnej poradenskej činnosti poskytneme dôležité rady pri výbere kvalitného materiálu s dôrazom na energetickú efektívnosť, voľbu vhodného zatepľovacieho systému s eliminácoiu tepelných mostov, poskytujeme poradenstvo pri rekonštrukciách na dosiahnutie maximálnych úspor a navrhneme optimálne financovanie stavieb tak aby sa úspory premietli do investícií a nenavyšovali sa náklady na prevádzku. Práce vykonávajú kvalifikovaní a odborne zaškolení pracovníci.
Ďalej sa zaoberáme nízko energetickými budovami, pasívnymi stavbami ako aj alternatívnymi zdrojmi energií.

Licencie

Výpis z obchodného registra nájdete v prílohe tu...

Licencie na zatepľovanie nájdete v prílohe BAUMIT, BASF

 
 
© 2015 Energovital, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Na tomto webe nájdete všetko o stále populárnych a veľmi obľúbených casino hrách - výherných automatoch