Zateplenie bytových domov

Zateplenie bytových domov

Zateplenie – fenomén doby, avšak táto problematika je obvykle zložitá ako aj problematika rekonštrukcií je zložitá, ako aj spôsoby ich riešenia sú rôzne. Každá rekonštrukcia, resp. každá porucha má svoje rôzne optimálne riešenia. Naviac stavebný trh je rozmanitý aj čo do finančných možností...

Revitalizácia bytových domov

Schátraný bytový fond zápasí predovšetkým s únikom tepla. V panelovom dome uniká takmer 50 % tepla cez okná, 35 % cez obvodové steny a zvyšok sa prešmykne cez strechu, nosnú konštrukciu a podlahu. Rastúce ceny energií, ako aj neustále zvyšovanie emisií CO2 v zemskej atmosfére, nás nútia čo najviac obmedziť tepelné ...

Profil spoločnosti

Firma ENERGOVITAL v rámci svojich činností ponúka zákazníkom ZATEPĽOVANIE FASÁD, REKONŠTRUKCIE A OBNOVU PANELOVÝCH DOMOV, GENERÁLNE OPRAVY LODŽIÍ A BALKÓNOV, SANÁCIE SYSTÉMOVÝCH CHÝB PANELOVÝCH DOMOV , HYDROIZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH A ICH REKONŠTRUKCIE SO ZATEPLENÍM. REGULÁCIA HYDRAULICKEJ SÚSTAVY a pomerové ...

Novinky

ŠFRB: Projekt Jessica o dotácii na zatepľovanie

ŠFRB: Informáci záujemcov a žiadateľov o poskytnutie podporyNová vyhláška o energetickej hospodárnosti budov:

http://www.sksi.sk/buxus/
generate_page.php?page_id=1044

BASF: http://www.basf-cc.sk/sk/novinky/

BAUMIT: http://www.baumit.sk/

SIKA:http://svk.sika.com/sk/group/novinky.html


Systémy

baumit basf
 
 
© 2018 Energovital, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Na tomto webe nájdete všetko o stále populárnych a veľmi obľúbených casino hrách - výherných automatoch